Over Rotaract

Rotaract
Rotaract is een vereniging enthousiaste jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, die zich willen inzetten voor mensen die het minder getroffen hebben in de samenleving en die hiermee tegelijkertijd levenservaring willen opdoen. De naam Rotaract is afgeleid van Rotary in Action. Rotaract is opgericht in 1967 in Amerika als het jongeren programma van Rotary International.

Vandaag de dag is Rotaract actief in 151 landen en de verschillende Rotaract clubs hebben in totaal meer dan 180.000 leden. In Nederland zijn ruim 50 clubs actief met meer dan 500 leden. De leden van de Rotaract clubs in Nederland komen een paar keer per maand bij elkaar om projecten te organiseren en uit te voeren of gezamenlijk andere activiteiten te ondernemen.

Inzet voor het goede doel
Rotaractclubs zijn serviceclubs. Wij willen daarom iets betekenen voor anderen in de samenleving. Elke club vergadert eens in de twee weken om te bespreken welk goede doelen zij willen steunen maar vooral om te bepalen wat daarvoor georganiseerd kan worden. Bij Rotaract kun je daarom volop leuke dingen doen. Help bijvoorbeeld mee bij fundraisings- of doeprojecten zoals het verkopen van banketletters of breng een uniek stadspecifiek Monopolyspel uit voor het goede doel.

Rotaract zet zich in voor een betere maatschappij. De clubs in Nederland steunen door middel van projecten per jaar één of meer goede doelen met hun acties. Soms is deze steun financieel door een donatie. Een andere manier waarop Rotaract zich inzet voor een betere maatschappij is een actieve bijdrage van de leden zelf. Natuurlijk geheel vrijwillig. Vaak wordt er gekozen voor kleinschalige en regionale projecten, die een bepaalde betekenis kunnen hebben voor de clubs. U kunt hierbij denken aan het organiseren van een seniorenuitje, het verbouwen van een klaslokaal of een fietstocht met gehandicapte kinderen.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling van de leden is ook een belangrijke factor binnen de organisatie. De leden zijn jongvolwassenen, ze studeren nog of staan aan het begin van hun carrière. Door het organiseren van projecten leren de leden van Rotaract samen te werken in een groep mensen met andere achtergronden, opleidingen en opvattingen. Ook zijn er verschillende trainingen om sociale en bestuurlijke vaardigheden verder te ontwikkelen, zoals RYLA en Assembly.

Samenwerking en gezelligheid
Ook het sociale aspect is belangrijk voor Rotaract. Rotaract werkt nauw samen met de Rotary clubs in Nederland. Doordat iedere Rotaract club één of meerdere Rotary contactclubs heeft en daarmee structureel contact onderhoudt, staat deze samenwerking garant voor leuke initiatieven. Zo worden de Rotaract leden vaak uitgenodigd voor bijeenkomsten met interessante gastsprekers en bedrijfsbezoeken. Ook worden er gezamenlijke projecten georganiseerd. Door deze nauwe samenwerking ontstaat een groot netwerk van mensen met ervaring en kennis. Uiteraard ontstaan er vriendschappen tussen de leden van de eigen club of andere clubs. Vaak kom je elkaar weer tegen tijdens gezellige landelijke activiteiten die door de clubs georganiseerd worden, zoals het Rotaract Nederland Kerstgala, de jaarlijkse Landdag of Beachvolleybaltoernooi.

Voor meer informatie: www.rotaract.nl