Wie zijn wij

Over ons
Rotaract Club Hoeksche Waard is op 18 oktober 1974 geïnstalleerd door Rotary Club Hoeksche Waard en initiatiefnemer Dirk van Bekkum. Op 14 november 1975 vond de charteruitreiking plaats. De club openbaarde zich al snel als een zelfstandige serviceclub. In 2015 vierden wij onze 40e verjaardag en zijn hiermee één van de oudste Rotaract Clubs van Nederland. De club bestaat momenteel uit een kleine groep jonge mensen, maar ruimte voor uitbreiding is er altijd. We zijn een gezellige groep die eens per twee weken op vrijdagavond, bij één van de leden thuis, bij elkaar komt om, onder het genot van koffie met gebak en later een ander drankje, de vorderingen ten aanzien van projecten, nieuwe ideeën en andere overpeinzingen te bespreken. Natuurlijk gaat één en ander gepaard met veel discussie en veel gelach.

1455464984Untitled-1

We komen niet alleen bij elkaar voor de gezelligheid. Hoewel iedereen omwille van andere redenen lid is geworden van Rotaract Club Hoeksche Waard, zijn we allemaal op zoek naar een stukje verdieping en ontwikkeling. Wij willen allemaal iets bijdragen aan de maatschappij, door onze talenten in te zetten voor een ander. Om deze reden steunen we graag projecten, die bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang van de Hoeksche Waard. Dit kan een bijdrage zijn in de vorm van een schenking, maar als club vinden wij het vooral belangrijk om actief steun te bieden en goed te doen. Daarnaast is er ruimte voor verbetering van eigen kwaliteiten. We werken als club intensief samen om onze projecten op te zetten en tot een goed einde te brengen. Door samen projecten te organiseren, kunnen persoonlijke kwaliteiten ontwikkeld worden. Mede hierdoor ontstaat een hechte band tussen de leden. Zo’n goede band en vriendschap is waardevol. Ook leren we veel van elkaar. Iedereen heeft een andere achtergrond, vakgebied en visie. Dit geeft een zeer gevarieerde groep jonge mensen. Door het leiden van projecten en functies binnen het bestuur ontwikkelen we ons bovendien op professioneel en sociaal gebied.

Projecten
Een van onze projecten is het kinderkamp. Ieder jaar organiseert Rotaract Club Hoeksche Waard een kinderkamp voor Hoeksche Waardse kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar welke -door uiteenlopende omstandigheden- anders niet op vakantie zouden kunnen gaan. Sinds de oprichting van onze vereniging in 1974 hebben wij al meer dan 33 keer een kinderkamp georganiseerd. Het organiseren en in goede banen leiden van zo’n kinderkamp is een hele verantwoordelijkheid en je moet zo’n week op elkaar kunnen bouwen. Het geeft ons veel voldoening om de kinderen te zien genieten van de activiteiten.

Om het kamp te kunnen bekostigen organiseren we jaarlijks een aantal vaste projecten: Moederdag ontbijtjes, een Boterletteractie en een Wijnproject. Natuurlijk staan wij altijd open voor nieuwe initiatieven en zijn we steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Uitgebreidere informatie over het kinderkamp en andere projecten die wij organiseren vindt u onder het kopje ‘Projecten’.

Andere activiteiten
Naast de vergaderingen en projecten zijn er ook andere activiteiten. We proberen ieder jaar gezamenlijk op ‘Clubweekend’ te gaan; een weekendje weg met de gehele vereniging. Rond kerst proberen we bijeen te komen voor een spelletjesavond en in januari wordt het traditionele Nieuwjaarsdiner georganiseerd. Verder worden er regelmatig landelijke vergaderingen, evenementen en feesten georganiseerd door Rotaract Nederland waar wij van de partij zijn.

Rotary
De contacten met moederclub Rotary Hoeksche Waard zijn van meet af aan hartelijk en veelvuldig. Nog altijd is het contact hecht. Dit komt mede doordat een aantal oud-leden nu lid zijn bij deze Rotary Club. Eens in de zoveel tijd bezoeken we de club om onze projecten te promoten of te vertellen hoe het met ons gaat en wat ons bezighoudt. Ook houdt het contact zich in stand door wederzijdse week- of maandberichten, waarin we elkaar op de hoogte houden van de activiteiten. Regelmatig bieden wij elkaar ook de helpende hand; leden van de Rotary Hoeksche Waard zijn altijd bereid om bij te springen bij de uitvoering van projecten van Rotaract Club Hoeksche Waard, en vice-versa.

Zoals u leest zijn wij een enthousiaste club die zich graag wil inzetten voor de samenleving. Wilt u meer weten, of heb je interesse om lid te worden? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Het lidmaatschap van Rotaract Club Hoeksche Waard open voor iedereen tussen 18 en 35 jaar. Op de pagina ‘Over Ons‘ staan een aantal veel gestelde vragen beantwoord. Heb je na het bekijken van onze website toch nog onbeantwoorde vragen? Mail je vragen dan via de contactpagina.