Wat is INTERACT?


5


Interact clubs in Nederland

Interact is een onderdeel van Rotary voor scholieren van 12 tot en met 18 jaar. De interacters streven een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren, naast het leren besturen en samenwerken. Dit vooral vanuit vriendschap en binnen een schoolverband.

Door een Interactclub op te richten gaan scholieren en scholen samen aan de slag met het opzetten en ondersteunen van maatschappelijke projecten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een sponsor Rotaryclub die het netwerk beschikbaar stelt, ondersteunt zowel financieel als met adviezen.

Een wereldwijd netwerk van bijna een half miljoen Interacters biedt veel kansen voor uitwisselingen en kennisdeling.